ШАШГАНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Жиргэх: болжмор шашганах (болжмор жиргэх).