агаарын байлдаан

агаарын тулалдаан, агаарт тулалдах