агаар мандлын цахилгаанлаг
агаар мандалд гарах элдэв цахилгаан үзэгдлийн цогц