агаарын даралт

агаарын дээд давхарга доод давхаргаа дарах хүч.