агаарын харьцангуй чийг
агаарт хуралдах чийгийг халуун хүйтний нөхцөлд хамааруулан хэмжих чанар