цагаа түлхэж явуулах
өөрийн цагийн баадууг ажиллуулах