агаар судлал
дэлхийн агаар мандлын дээд давхаргуудын физик, химийн шинжийг судлах цаг уурын шинжлэх ухааны салбар