юманд учир суманд гичир
/ зүйр цэцэн үг /
юманд учир шалтгаан бий гэсэн санаа