юм үзэж нүд тайлах
олон газраар явж, туршлага, мэдлэг суух