хатуу юм
а. Ямар нэгэн хатуу зүйл; б. [шилжсэн] Архи; в. [шилжсэн] Алт, мөнгө зэрэг үнэт зүйл