юм мэдэх хүн
а. Мэдлэг сайтай хүн, ухаантай хүн; б. Аливаа зүйлийг мэргэлж мэдэх хүн