юм бүхэнд би гэх
биеэ хэтэрхий тоох, өөрийгөө өндөрт өргөх