юм бодох
а. Гүн санаашрах; б. [шилжсэн] Бусдын хэлсэн үгэнд гомдох, муу санах