БИШГҮҮ :
/ шашин /

бишгүү гарма (тэнгэрийн дархан) - Бишгүү гармын нуманд билгийн нумаа онилж, биед ирэх дайсны дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.