АГАА II
/ хуучирсан /

Эхнэр хүний хүндэтгэл нэр.

Ижил үг:

АГАА I