эрхэмсэг гүнж
хаант засаглалтай зарим орны хатан хааныг хүндэтгэсэн нэр