эрхийвч бий атал юунд үл харвана эрдэм бий атал юунд үл хэрэглэнэ
/ зүйр цэцэн үг /
сурсан эрдмийг ашиглаж бай гэсэн санаа