ЭРҮҮЛ III
/ амьтан /

Эрүүл бялзуухай.

Ижил үг:

ЭРҮҮЛ I

ЭРҮҮЛ II