ЭРҮҮ II

1. Гэмт хэрэг үйлдэгсдийг залхаах цааз - Ард Базар насанд хүрээгүй хүүхнийг айлган дарлаж, хүчирхийлэн явалдахыг дэлгэрэнгүй... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., эрүү тулгах (ял зэмлэл хүлээлгэхээр шаардах, албадах) - Идэх уух, өмсөх зүүх, унтах босох цөм хэмжээ хэрээтэй, зөрчвөл хүнд эрүү тулгана. С.Дашдэндэв. Улаан наран., эрүүгийн хууль (ямар хэргийг гэмт хэрэгт тооцох, түүнд ямар ял шийтгэл оноохыг заан тогтоосон хууль цаазын бичиг);


2. [хуучирсан] Ял, шийтгэл, хор;
3. [хуучирсан] Гэмт хэрэг үйлдэгсдийг залхаан цээрлүүлэхэд хэрэглэх банз, шаахай, талхи зэрэг зүйлс: есөн эрүү [хуучирсан] (эртний дэлгэрэнгүй...
эрүү тулгах ял зэмлэл хүлээлгэхээр шаардах, албадах
эрүүгийн хууль ямар хэргийг гэмт хэрэгт тооцох, түүнд ямар ял шийтгэл оноохыг заан тогтоосон хууль цаазын бичиг
есөн эрүү эртний хууль цаазын харгис есөн төрлийн эрүү шүүлт
есөн эрүү давах хууль цаазын есөн янзын шүүлтийг туулах
эрүү шүүлт гэмт хэрэгтэнг банз шаахай зэрэг тамлан зовоох хэрэгсэл ашиглан байцаах нь
Ижил үг:

ЭРҮҮ I