ЭРҮҮВЧЛЭХ

1. Хоёр бүч бүхий малгайг салхи шуурганаас хамгаалж эрүүнийхээ доогуур уях: малгайгаа эрүүвчлэх дэлгэрэнгүй...


2. Эрүүндээ эрүүвч зүүх.