ЭРҮҮВЧ II

Эрүү дулаалах өмсгөл.

Ижил үг:

ЭРҮҮВЧ I

ЭРҮҮВЧ III