ЭРИЙЛГЭХ

1. Юмыг нүд эрээлжлүүлэн янз муутай харагдуулах;


2. Юмыг эгнүүлэн тавьж эржийлгэн харагдуулах.