ЭРИЙХ I

1. Юм эрээлжлэн янз муутай харагдах;


2. Эгнүүлэн тавьсан олон юм болон олон жижиг юм эржийн харагдах.

Ижил үг:

ЭРИЙХ II