ЭРИН

1. Цаг мөч, түүхэн геологийн он тооллын хуваарьт (хүрд) хэрэглэгддэг хамгийн том нэгж. дэлгэрэнгүй...


2. Он тооллыг зуу буюу жараар нэг үе болгож тоолох нь: эрин зуун ~ эрин үе (нэгэн зуун болон нэгэн жаран) - Эрин үеийнхээ үүргийг шударгаар биелүүлсэн болохоор хүний цэвэр, уужим сэтгэлээр энэ ертөнцөөс одох болно. “Цог” сэтгүүл;
3. [шилжсэн] Цаг улирал: эрин цаг [хоршоо] (а. Цаг үе; б. [шилжсэн] Цаг улирал) - дэлгэрэнгүй...Эрин цагтай ижил дасал болж, усанд хийсэн давс шиг уусаж орхив оо. Б.Нямаа. Арандалынхан., манай эрин (өгүүлэгчийн амьдарч буй эрин); 4. [цахар аман аялгуу] Хоол цай идэж уух мөчлөг
- Тэд бүхэн эрин эрин хар цай балгавч хоёр үнээнийхээ сүүг унагандаа тэжээл болгох дуртай. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.

эрин зуун ~ эрин үе нэгэн зуун болон нэгэн жаран
эрин цаг а. Цаг үе; б. [шилжсэн] Цаг улирал
манай эрин өгүүлэгчийн амьдарч буй эрин