ЭРДЭСТ

Эрдэс бүхий: эрдэст бордоо (эрдэс агуулсан бордоо).