эрвээхэй дээл

хурдны морь унах хүүхдийн эрвээхэй дүрст хээгээр чимэглэсэн дээл малгай