эрвээхэй цэцэг
/ ургамал /

хэлтэс нь эрвээхэйн жигүүртэй адилавтар, бут бутаар ургаж, зуны эхээр цэцэглэдэг нэгэн зүйл цагаан дэлгэрэнгүй...