ЭНХЛЭГ
/ ургамал /

энхлэг мод (гурван метр өндөр, навч нь хуас модны адил, иш нь улаан, өргөстэй навч нь зулгардаггүй дэлгэрэнгүй...

энхлэг цэцэг намар цэцэглэдэг улаан цагаан өнгө бүхий нэгэн зүйл цэцэг