эмээлийн хяр
эмээлийн бүргийн дээд ирмэг дагуу байрлах тоног