ЭМЭЭЛ II

Айх эмээх үйлийн нэр: аюул эмээл [хоршоо] (айж эмээх явдал).

аюул эмээл айж эмээх явдал
Ижил үг:

ЭМЭЭЛ I

ЭМЭЭЛ III