ЭМЭЭЛГҮЙ

Эмээл тохоогүй, эмээл байхгүй: эмээлгүй морь (эмээл тохоогүй морь) - Санаа амраад эмээлгүй морио дэлгэрэнгүй... Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг.