эмээлийн загас
эмээлийн бүүрэг, хавтасны дундах бяцхан дөрвөлжин мод