ЭКСПОРТ

Гадаадад гаргах юм: экспортын бараа (гадаадад худалдахаар хийсэн бараа бүтээгдэхүүн) - Аав нь дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд.