ЭКСПОРТЛОХ

Бараа бүтээгдэхүүнийг гадаадад худалдаалахаар гаргах: мах экспортлох (мах, махан бүтээгдэхүүнийг дэлгэрэнгүй...