ШИНЭЧЛЭЛ

1. Шинэчлэх, өөрчлөх үйлийн нэр: шинэчлэл хийх (шинэ өөрчлөлт хийх), эдийн засгийн дэлгэрэнгүй... (эдийн засгийн өөрчлөлт, шинэтгэл), уламжлал шинэчлэл [хоршоо] (өвөг дээдсийн үеэс уламжилж ирсэн орхигдуулж болохгүй дэвшилтэт зүйлийг орчин үеийн иргэншилтэй уялдуулан хөгжүүлэх нь);


2. Нийгмийн бүхий л салбарт гарсан өөрчлөлт: шинэчлэл хийх (нийгмийн бүхий л салбарт өөрчлөлт хийх) - Шинэчлэлийн ачаар өнөөдөр дэлгэрэнгүй... “Ардын эрх” сонин.

шинэчлэл хийх шинэ өөрчлөлт хийх
эдийн засгийн шинэчлэл эдийн засгийн өөрчлөлт, шинэтгэл
уламжлал шинэчлэл өвөг дээдсийн үеэс уламжилж ирсэн орхигдуулж болохгүй дэвшилтэт зүйлийг орчин үеийн иргэншилтэй уялдуулан хөгжүүлэх нь
шинэчлэл хийх нийгмийн бүхий л салбарт өөрчлөлт хийх