ШИНЭЧЛЭХ

1. Юмыг шинэ болгох, өөрчлөх: шинэчлэн байгуулах (шинээр байгуулах) - Аймаг хошуудын захиргааг дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., шинэчлэн засах (шинэ болгон засах) - Гэрийнхээ доторхыг шинэчлэн засаад, Бадарч өвгөн галаа түлж цай чанаж байлаа. П.Хорлоо. Багш., шинэчлэн сонгох (шинээр сонгох), шинэчлэн өөрчлөх (шинэ болгон өөрчлөх) - Үүний хамтаар цэргийн хувцас хунараас эхлэн туг далбааг хүртэл цөмийг шинэчлэн өөрчлөв. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., шинэчлэн тоноглох (үйлдвэрлэлийн тоног хэрэгслийг шинэ болгон тоноглох), шинэчлэн төлөвлөх (шинээр төлөвлөх), аж ахуйн бүх салбарыг шинэчлэх (аж ахуйн бүх салбарын зохион байгуулалт тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн өөрчлөх), хууль дүрмийг шинэчлэх (хууль дүрмийг шинээр өөрчлөх), шинэчилсэн бүтэц (нийгмийн бүх салбарын зохион байгуулалтын шинэ хэлбэр) - Тамгын газар, шинэчилсэн бүтэц зохион байгуулалтад шилжлээ. “Ардын эрх” сонин;


2. Шинийг ялгаж авах.

шинэчлэн байгуулах шинээр байгуулах
шинэчлэн засах шинэ болгон засах
шинэчлэн сонгох шинээр сонгох
шинэчлэн өөрчлөх шинэ болгон өөрчлөх
шинэчлэн тоноглох үйлдвэрлэлийн тоног хэрэгслийг шинэ болгон тоноглох
шинэчлэн төлөвлөх шинээр төлөвлөх
аж ахуйн бүх салбарыг шинэчлэх аж ахуйн бүх салбарын зохион байгуулалт тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн өөрчлөх
хууль дүрмийг шинэчлэх хууль дүрмийг шинээр өөрчлөх
шинэчилсэн бүтэц нийгмийн бүх салбарын зохион байгуулалтын шинэ хэлбэр