ШИР III

өр шир (бусдад өгөх ёстой зүйл) - Хэрхэвч үгүй, олон ардын өр шир дааж давшгүй, гамшиг зовлон дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа., өр ширтэй байх (бусдад өглөгтэй байх), өр ширтэй хүн (өглөг, өртэй хүн), *өр алдсан хятад шиг (сэтгэлээр унаж, бодлогошрон гиюүрэх), *өр ширэндээ баригдах (ихээхэн хэмжээний өрөнд орох).

өр ширтэй байх бусдад өглөгтэй байх
өр ширтэй хүн өглөг, өртэй хүн
өр алдсан хятад шиг сэтгэлээр унаж, бодлогошрон гиюүрэх
өр ширэндээ баригдах ихээхэн хэмжээний өрөнд орох
Ижил үг:

ШИР I

ШИР II

ШИР IV