ШИРВААН
/ зурхай /

Сарны зурхайн ёсны хорин найман одны нэг, монгол нэр нь Ялгуун дарагч одон, одоо Булаагч од хэмээн нэрлэж буй.