ШИРВҮҮЛЭХ

1. Хог зэргийг шүүрдүүлэх, цэвэрлүүлэх: гудамж ширвүүлэх (гудамжийн хог шороог шүүрдүүлэх, дэлгэрэнгүй...


2. Ширвэгдэх.

гудамж ширвүүлэх гудамжийн хог шороог шүүрдүүлэх, цэвэрлүүлэх
хог ширвүүлэх хог шүүрдүүлэх