ШИРВЭГДҮҮЛЭХ

Ширвүүлэх - Алтайн хүчис нөөлөг дун цагаан жавраар хамаг биеийг нэвт шилбүүрдэн, тэмээдийг ширвэгдүүлэн хадан дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Миний эх орон, миний тоонот.