ШИРВЭГНЭХ

1. Бороо цас зэргийн алгуур зөөлөн орох: бороо ширвэгнэн орох (бороо зөөлөн орох);


2. Салхины сэрвэлзэн салхилах: салхи ширвэгнэх (салхины сэрвэлзэн салхилах);
3. Өвс мод зэргийн салхинд хөдлөх: өвс ширвэгнэх (өвс салхинд зөөлөн хөдлөх);
4. Галд түлсэн жижиг зүйл түргэн ноцож дуусах: ширвэгнэн ноцох (модны үртэс зомгол, цаас зэрэг бусад жижиг зүйлс галд түргэн ноцох);
5. Нүдний цэцгий тогтворгүй нааш цааш байн байн хөдлөх: нүд нь ширвэгнэх (нүд нь нааш цааш байн байн хөдлөх).

бороо ширвэгнэн орох бороо зөөлөн орох
салхи ширвэгнэх салхины сэрвэлзэн салхилах
өвс ширвэгнэх өвс салхинд зөөлөн хөдлөх
ширвэгнэн ноцох модны үртэс зомгол, цаас зэрэг бусад жижиг зүйлс галд түргэн ноцох
нүд нь ширвэгнэх нүд нь нааш цааш байн байн хөдлөх