ШИРВЭЛЗЭХ

Байн байн ширвэх, ширвэгнэх - Уяхан эгшиг хангинаж уургын үзүүр үе үе ширвэлзэнэ. Д.Цэвэгмэд. Зохиолын түүвэр.