ШИРВЭЭДЭХ

1. Бээрч доройтох: бие ширвээдэх (бие эвгүй болох), хүйтэнд ширвээдэх (хүйтэнд дэлгэрэнгүй...


2. Айн жийрхэх, эвгүйцэх - Гараашныхан даргаасаа баахан ширвээдэн айж байв. Н.Банзрагч. Зам.

бие ширвээдэх бие эвгүй болох
хүйтэнд ширвээдэх хүйтэнд даарснаас болж бие эвгүйцэх