ШИРВЭН I
/ зурхай /
Бичин сарын ёгт нэр, огторгуйн шанхат, согтоогч, хурьцахуй.
Ижил үг:

ШИРВЭН II