ШИРВЭХ

1. Юмаар сажиж цохих цавчих: сэлмээр ширвэх (сэлмээр цавчих) - Ган сэлмээ ширвэж тэр, газар дэлгэрэнгүй... М.Дэмчигжав. Мэдээ хүргэгч Дампил., уургаар ширвэх (уургаар цохих);


2. Юмаар сажилхийлэх: гөвүүрээр ширвэх (гөвүүрээр сажилхийлэх), ханцуйгаар ширвэх (ханцуйгаар сажилхийлэх);
3. Нүдний булангаар харах: нүдээрээ ширвэх (нүдний булангаар харах) - Хүрээ хамба, хэрэг болохгүй үг хамаагүй ярьсан гэсгүйг, дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., ширвэж харах (уурласан байдалтай нүдний булангаар харах) - Чамд бага оногдоно шүү дээ гээд шивнэчихсэн чинь, хэрэг буруудаж, өнөө хүүхэн ууртайяа гэгч нь ширвэж харав. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;

4. Шүүрдэх, туужуудах: шүүрээр ширвэх (шүүрээр шүүрдэх), хог ширвэх (хог шүүрдэх).

сэлмээр ширвэх сэлмээр цавчих
уургаар ширвэх уургаар цохих
гөвүүрээр ширвэх гөвүүрээр сажилхийлэх
ханцуйгаар ширвэх ханцуйгаар сажилхийлэх
нүдээрээ ширвэх нүдний булангаар харах
ширвэж харах уурласан байдалтай нүдний булангаар харах
шүүрээр ширвэх шүүрээр шүүрдэх
хог ширвэх хог шүүрдэх