ШИРВҮҮЛ

Юм ширвэхэд зориулж хийсэн хэрэглүүр, ихэвчлэн хялгас болон үхэр адууны сүүлээр хийнэ, туужуур: ширвүүлээр дэлгэрэнгүй... (ширвүүлээр шүүрдэж цэвэрлэх), хог тоосны ширвүүл (хог тоос арилгахад зориулсан зүйл).

ширвүүлээр ширвэх ширвүүлээр шүүрдэж цэвэрлэх
хог тоосны ширвүүл хог тоос арилгахад зориулсан зүйл