ШИР II

1. Шороон будаг;


2. Модон сав хэрэглэлд түрхэж өнгө гаргах маажин мэт нэгэн зүйл тусгай будаг.

Ижил үг:

ШИР I

ШИР III

ШИР IV