ШИР IV

шир шир (дуу чимээ дуурайх үг) - Нэг сэрсэн чинь, шир шир шуурч, шивэр бороо орох шиг, болж дэлгэрэнгүй... Халх ардын тууль., шир шир хийх (бороо орох, цасан дээр гишгэх зэрэгт шир шир гэсэн дуу чимээ гарах), шир шир хийн зулгаах (морь мал өвс ногоог шир шир хийсэн чимээ гарган зулгаах) - Нарийн өвсийг амтархан шир шир идэх, тошийтлоо махалсан тугалуудыг хараад сууж байв. С.Лочин нар. Галтай залуу нас., шир шор хийх (салхинд модны навчис, өвсний толгой зэргийн дуугарах чимээ).

шир шир хийх бороо орох, цасан дээр гишгэх зэрэгт шир шир гэсэн дуу чимээ гарах
шир шир хийн зулгаах морь мал өвс ногоог шир шир хийсэн чимээ гарган зулгаах
шир шор хийх салхинд модны навчис, өвсний толгой зэргийн дуугарах чимээ
Ижил үг:

ШИР I

ШИР II

ШИР III