ШИНЭЧЛЭЛТ

Шинэчлэх үйлийн үр дүнг заасан нэр: өөрчлөлт шинэчлэлт [хоршоо] (аливаа зүйлийг улам сайжруулахын дэлгэрэнгүй...

өөрчлөлт шинэчлэлт аливаа зүйлийг улам сайжруулахын тулд хийж буй өөрчлөн байгуулалт