ШИНГЭВЭР II

Шингэхдээ сайн.

Ижил үг:

ШИНГЭВЭР I